כפות המנעול
כפות המנעול הוא גוף הדרכה אשר שם לו למטרה לקבל את פני עולי הר הבית
ולהציע להם חוויה מרוממת, על ידי הדרכה מקצועית וערכית.
כפות המנעול
כפות המנעול הוא גוף הדרכה אשר שם לו למטרה לקבל את פני עולי הר הבית
ולהציע להם חוויה מרוממת, על ידי הדרכה מקצועית וערכית.
כפות המנעול
כפות המנעול הוא גוף הדרכה אשר שם לו למטרה לקבל את פני עולי הר הבית
ולהציע להם חוויה מרוממת, על ידי הדרכה מקצועית וערכית.
Previous slide
Next slide